Programma Goederenvervoercorridors

Programma Goederenvervoercorridors

Samen naar Topcorridors van de toekomst

De meerwaarde van goederenstromen en logistiek is aangetoond voor de economische toegevoegde waarde van Nederland. Dit is gebleken uit het MIRT-onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verwachting is dat zich dat op de lange termijn doorzet.
De bestaande infrastructuur is cruciaal om de logistiek in goede banen te leiden. De Topcorridors werken samen om de logistieke corridors Oost en Zuidoost te optimaliseren en duurzaam te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van de Topcorridors hechten we belang aan een gezamenlijke, integrale, multimodale, regio-overstijgende en internationale aanpak. Hierbij streven wij naar een versterking en verduurzaming van de corridors, die tevens bijdragen aan de economische vitaliteit van regio’s. De kracht van de goederenvervoercorridors is vooral gelegen in goed functionerende knooppunten. Hiervoor ontwikkelen we in samenhang zes bovengemiddelde knooppunten:
Moerdijk, Nijmegen, Tilburg, Venlo, Sittard-Geleen en Tiel.

We onderscheiden drie logistieke waardeketens binnen de goederenvervoercorridors:

  • Mainport Rotterdam als gateway to Europe;
  • Sterk verbonden mainportnetwerk;
  • Sterke knooppunten in een grenzeloos netwerk.

Bij de toekomstige corridorontwikkeling worden deze drie waardeketens naast elkaar ondersteund. Verder zetten we in om samen actiever te sturen op clustering van logistieke bedrijvigheid, inclusief uitwerking van de instrumenten hiervoor.

Doelen 

We zetten in op het creëren en versterken van een optimaal aantal verbindingen tussen de netwerken en modaliteiten op de corridors (vervoersperspectief) en tussen de netwerken en de regio (economisch perspectief). Dit doen we door een marktgerichte focus op zes ‘bovengemiddelde’ knooppunten. Ook richten we ons op de verbetering van de doorstroming van de goederencorridors en service voor de gebruikers (verkeersperspectief).

Toekomstagenda corridorontwikkeling 2030

Om de goede concurrentiepositie in de toekomst te behouden én voor een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde van iedere euro die wordt geïnvesteerd in infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling, verduurzaming en innovatie, is een samenhangende corridoraanpak cruciaal. Hiervoor hebben we de Toekomstagenda corridorontwikkeling 2030 opgesteld. 

Samenwerking

In het Programma Goederenvervoercorridors werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken,  Havenbedrijf Rotterdam, Topsector Logistiek en de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg samen om de logistieke corridors Oost en Zuidoost te optimaliseren. Er is een programmatische aanpak opgesteld om te komen tot Topcorridors  in 2030 met een Governanceplan.

"Topcorridors, de levensaders van de NL economie; we werken samen aan betrouwbare, robuuste, duurzame en veilige goederenvervoercorridors voor economische groei binnen een gezonde  leef- en werkomgeving."

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.