Financiering - bekostiging acties

Met de generieke lijn ‘financiering/bekostiging van acties’ maken we als programmateam duidelijk hoe wij in het kader van deze generieke lijn de actietrekkers kunnen ondersteunen bij het vinden van financiering voor hun acties. De actietrekkers kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen:

  • Proactief: als wij constateren dat een bepaalde financieringsbron zich bij uitstek leent voor de bekostiging van een actie, nemen wij contact op met de actietrekker.
  • Reagerend op vragen van actietrekkers: meedenken over mogelijkheden als zij een kans voor financiering zien.
  • Algemeen advies op het gebied van financiering.

Verder worden er contacten onderhouden met onder andere RVO en de Europese Commissie en wordt samengewerkt met de werkgroep GVC financiering. Deze pagina zal regelmatig geactualiseerd worden om daarmee de laatste ontwikkelingen weer te geven voor de financiering van acties

Verschillende sporen voor financiering

Er is een veelheid aan verschillende financiers en financieringsvormen. De onderstaande tabel geeft een idee. In het programma gaan we uit van de indeling in drie lijnen: subsidieprogramma’s, maatwerk bekostiging en onderzoeksgelden. Hierna lichten we dit verder toe.

Partij

Financier

Financieringsvorm

Overheden

Rijk

BOMIRT

regio enveloppe, klimaat enveloppe, Green deal

Specifieke regelingen (zoals Quick Wins Binnenvaart)

Topsector logistiek

NWO/Universiteit (onderzoek)

Provincie, gemeenten, HbR

Fondsen, leningen (achtergesteld), erfpacht

Opbrengsten

Internationale samenwerkingsverbanden

Conference of European Directors of Roads CEDR (m.n. onderzoeksgelden)

Europese Commissie

Programma’s zoals H2020 (internationale onderzoekstrajecten), LIFE,….

CEF (TEN-T, Flagship-projecten)

Interreg (grensoverschrijdende samenwerking), EFSI

Financiële sector, bedrijven en particulieren

Banken/Ontwikkelings-maatschappijen/IFI’s

Banken, Pensioenfondsen

IFI’s (bijv. EIB Blending)

Leningen

Privaat

Bedrijfsleven (lening)

Crowdfunding

Gebruikers

Gebruikers

Heffingen, Tol, Willingness to Pay(WTP)

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen