Service voor gebruikers

Alle acties binnen dit thema doen we met een marktgerichte focus en aandacht voor het verbeteren van de de voorzieningen op de twee corridors. Er lopen de volgende acties:

Het realiseren van voldoende truckparkeerplekken.
De afgelopen jaren zijn langs de Nederlandse topcorridors meerdere private, beveiligde truckparkings gerealiseerd. Deze beveiligde, private truckparkings zijn vooral bedoeld voor langparkeren en ter voorkoming van ladingdiefstallen. De truckparkings moeten de overvolle verzorgingsplaatsen ontlasten.

Ligplaatsen binnenvaart & uitrollen ligplaatsen informatiesysteem (BLIS);
Digitalisering scheepvaart en vaarwegen is een vervolg op de actie BLIS, met link naar Innovatie en actie Corridor Cloud. Corridor Cloud is een bundel met big data, die ontsloten kan worden voor een robuust, duurzaam en veilig transport (via het water). Daarmee worden de grote opgaven in de binnenvaart, minder Co2 - beter benutten -  lading bundelen- just in time- ondersteund, maar is ook basis data voor modal shift. Op de goederencorridors oost en zuidoost is verdere winst te behalen door de binnenvaart afhandeling te optimaliseren, zodat een ongehinderde reis van zeehaven naar achterlandterminal en vice versa mogelijk wordt, inclusief alle onderweg benodigde services (bijv. brug- en sluisbediening, ligplaatsen, brandstofstations e.d.).

Faciliteren langere treinen (740 meter)

Stimuleren van de binnenvaart d.m.v. aanpak kademuren.
Partijen constateren dat er diverse initiatieven zijn waarbij bedrijven voornemens zijn om uit duurzaamheids- en bereikbaarheidsoverwegingen meer vervoer over water (modal shift) te laten plaatsvinden. Hiervoor moeten nieuwe havenvoorzieningen worden aangelegd of de bestaande havenvoorzieningen worden verbeterd. In de afgelopen periode zijn gezamenlijk kansrijke initiatieven geïnventariseerd.
 

 

Cookie settings