Clean Energy Hubs

Waar staan we nu?
2019 is het kwartiermakersjaar, we zijn druk bezig met het onder de aandacht brengen van ons programma, het in gang stellen van verschillende onderzoeken en het betrekken van reeds bestaande initiatieven bij het programma. Inmiddels zijn vrijwel alle provincies aangehaakt aan het programma Clean Energy Hubs, namelijk Drenthe, Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, evenals het Havenbedrijf Rotterdam. De transitie naar duurzame alternatieven in zwaar transport blijkt een actueel onderwerp te zijn, overal in Nederland worden eerste stappen gezet richting het realiseren van duurzame laadstations.

Inmiddels hebben we bij verschillende initiatiefnemers voor duurzame laadstations informatie opgehaald en bijgehouden in een factsheet:

Tevens zijn er verschillende onderzoeken in gang gezet. Een onderzoek zal focussen op vervoersbewegingen in Nederland om uiteindelijk een landelijke kaart met kansrijke locaties uit te rollen, de verwachting is dat dit onderzoek begin 2020 gereed zal zijn. Het ministerie van IenM voert momenteel een onderzoek uit naar de brandstofmix. Beiden onderzoeken geven inzichten die bruikbaar zijn voor de business cases van zowel vervoerders als tankinfra. Van daaruit zal gezamenlijk een strategie ontwikkeld worden die kan dienen als basis voor het systematisch uitrollen van een dekkend netwerk.

Als laatste ziet dit programma een kans in het versterken van het netwerk en verbinden van initiateven om kennisdeling te stimuleren. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. We hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd of een bijdrage geleverd:

Startbijeenkomst Pesse Op donderdag 20 juni 2019 is een eerste bijeenkomst gehouden met de provincies om stappen te zetten richting een strategie voor een dekkend netwerk van Clean Energy Hubs. Een verslag van de dag leest u hier: https://www.linkedin.com/pulse/eerste-stap-richting-clean-energy-hubs-theo-heinink/

Bijeenkomst met provincies Utrecht Op dinsdag 17 september 2019 is een tweede bijeenkomst met provincies gepland, hier zijn provincies geupdate over de ontwikkelingen en is er gezamenlijk nagedacht over een concrete strategie voor Clean Energy Hubs en de vereisten voor het realiseren van een hub. Hier zal verder over gesproken worden op 22 oktober in Den Bosch.

Festival Duurzame Mobiliteit Op dinsdag 1 oktober heeft het programma Clean Energy Hubs een sessie georganiseerd op het Festival Duurzame Mobiliteit in de Rijtuigenloods te Amersfoort (https://www.festivalduurzamemobiliteit.nl/). De sessie hebben we benut om informatie te verspreiden over het programma en dialoog te stimuleren tussen de verschillende aanwezigen (gemeentes, ministerie, ondernemers etc.).

MIRT afspraken
In 2018 zijn in het BO Mirt afspraken gemaakt over het ontwikkelen van de strategie van Clean Energy Hubs. Het programma richt zich op:

  • Gezamenlijke strategie ontwikkelen
  • Kennisontwikkeling en gegevensverzameling door middel van een aantal onderzoeken
  • Kennis uitwisseling tussen de initiatieven.
Meer weten of wil je graag iets bijdragen aan de ontwikkelingen rondom Clean Energy Hubs? Neem contact met cleanenergyhubs@gelderland.nl op. Of neem contact op met Esther Knabben of Theo Heinink.
Wie is Esther Knabben?  Esther is ingehuurd  als projectleider voor de CEH. Ze is senior  Consultant / Proces- en programmamanager bij Royal HaskoningDHV. Meer

 

 

Cookie settings