Europese miljoenensubsidie voor Limburgse binnenhavens

21-06-2023

De Europese Unie stelt een miljoenensubsidie ter beschikking voor de doorontwikkeling van 3 Limburgse binnenhavens. Namelijk de Willem Alexander Haven in Roermond, de haven van Chemelot in Stein en de Beatrixhaven in Maastricht. Het betreft in totaal 4 projecten met een totale investering van 76,3 m

De projecten dragen bij aan het hergebruiken van grondstoffen en het verplaatsen van vervoer van weg naar water wat de uitstoot van CO2 fors terugbrengt en vrachtwagens op de A2 vermindert. Maar ze dragen ook bij aan een betere verbinding met het netwerk van binnenhavens richting Rotterdam en Antwerpen wat goed is voor meer groei, banen en concurrentievermogen.  

De subsidie werd toegekend op basis van een aanvraag Connecting Europe Facility (CEF), waarvoor Provincie Limburg penvoerder was namens alle samenwerkende partijen binnen Blueports in Limburg. Waar eerder ontvangen subsidies voor studie werden toegekend, zal deze subsidie met name worden ingezet voor de uitvoering van de projecten. Inwoners gaan hier dus ook echt de effecten van merken.

Gedeputeerde Stephan Satijn: ‘Dit is een grote stap in de verdere ontwikkeling van onze binnenhavens en verduurzaming van de transportsector in Limburg. Het is ook een bevestiging dat de binnenhavens van Limburg een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de circulaire economie binnen Europa. Onze inzet op vergaande publiek private samenwerking met betrokken partijen binnen en buiten Nederland werpt daarbij nu zijn vruchten af.’

De projecten

Het gaat in totaal om 4 projecten:

  • In de Willem Alexander Haven in Roermond, veruit het grootste project van deze aanvraag, gaat het om een integraal plan waarin hoogwaterbescherming wordt gecombineerd met kades voor een stevige modal shift van weg naar water. In Nederland is het de eerste keer dat het geld van het Waterschap (Hoogwaterbescherming) voor bescherming van de inwoners van Roermond opgenomen is in het integrale plan voor de haven. De Primaire keringen voor hoogwaterbescherming worden nu ook gebruikt als logistieke kades. Hierdoor behouden ook de ondernemers in deze meest circulaire haven van Noord-Europa droge voeten.
  • Chemelot breidt de gasoverslaghaven in Stein uit ten behoeve van de energie crisis.
  • In de Beatrixhaven Maastricht gaat de firma L’Ortye voor de eerste watergebonden reststromen terminal van Europa. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden afval, dat duurzaam getransporteerd wordt per schip en directe wordt verwerkt in een overdekte faciliteit. Ook de ligplaatsen van de schepen zijn voor het laden en lossen overdekt en afgesloten.
  • Façade Beton, onderdeel van de Berding Groep, wil in de Beatrixhaven een nieuwe kade bouwen om samen met de aangrenzende betonbedrijven 200.000 ton van weg naar water te verwerken. Hiervoor wordt nu eerst onderzoek verricht.  

De Commissie heeft een hoge waardering uitgesproken over de kwaliteit van de aanvraag en kwaliteit van de projecten. Vanuit de hele Europese Unie zijn er meer aanvragen gekomen, dan dat er budget beschikbaar is. Daarom is het bijzonder dat deze aanvraag is goedgekeurd. De projecten moeten binnen 5 jaar gerealiseerd worden.

Cookie-instellingen