Start aanbesteding Railterminal Gelderland

29-11-2022

ARNHEM - De eerste stap in de aanbesteding van de Railterminal Gelderland (RTG) wordt gezet door het publiceren van het aanbestedingsdocument

ARNHEM - De eerste stap in de aanbesteding van de Railterminal Gelderland (RTG) wordt gezet door het publiceren van het aanbestedingsdocument. Doel van deze aanbestedingsprocedure is het selecteren van een exploitant voor de aanleg en exploitatie van de RTG. Gunning van deze aanbesteding vindt plaats bij een onherroepelijk inpassingsplan.

Zeilend binnenkomen

Gelderland ligt op de belangrijke goederencorridor naar zuidoost Europa. Met de RTG wordt vervoer van goederen via spoor aantrekkelijker. Vervoer over spoor leidt tot minder CO2 én stikstofuitstoot en bovendien tot minder files op de weg. Op de railterminal wordt het materieel zoveel als mogelijk duurzaam aangedreven. Zo komen er elektrisch aangedreven kranen en komen treinen ‘zeilend binnen’. Hiermee is rangeren overbodig omdat treinen op uitrolsnelheid het terminalterrein op komen. In het buitenland wordt zeilend binnenkomen al toegepast. Dit leidt tot minder geluid en CO2.

Eerste stap

De aanbestedingsprocedure bestaat uit een aantal stappen en heeft een lange doorlooptijd. Het aanbestedingsdossier op Tendernet geeft marktpartijen een overzicht van het te gunnen project. Daarmee kunnen marktpartijen beoordelen of ze interesse hebben in de vervolgstappen en hiervoor eventuele samenwerkingsverbanden aan gaan. De volgende stap bestaat uit de mogelijkheid van het stellen van vragen door geïnteresseerde marktpartijen en het publiceren van die vragen en antwoorden. Uiteindelijk leidt dit tot het indienen van de aanbiedingen door marktpartijen.

Voorwaarde gunning

De aanbestedingsprocedure leidt tot een inschrijvingstermijn in het derde kwartaal van 2023. Gunning van deze aanbesteding kan plaatsvinden als het inpassingsplan voor de RTG onherroepelijk is. Op dit moment loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State (RvS) tegen het inpassingsplan voor de RTG nog. De zittingsdatum was maandag 28 november 2022 en een uitspraak wordt begin 2023 verwacht. De inschrijvingstermijn voor aanbiedingen zal worden verlengd als de uitspraak van de Raad van State later komt dan verwacht.

Openbare aanbesteding

Het aanbesteden richt zich op het vinden van een exploitant, die de infrastructuur op de RTG op eigen kosten aanlegt en vervolgens de RTG exploiteert gedurende de looptijd van de concessie van 45 jaar. Zodra de exploitant voor de railterminal bekend is, volgt de opdracht voor aanleg van de toegangsweg en de landschappelijke inpassing. Hiervoor wordt medio 2023 een aparte aanbesteding georganiseerd.

Voor meer informatie betreft dit persbericht kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland. 

Cookie-instellingen