PIJLER 4

Verduurzaming Oost- en Zuidoostcorridors

 

Modal Shift

Het programma Modal Shift richt zich specifiek op het transformeren van vervoer van containers over de weg naar de binnenvaart. De druk op het wegennet neemt toe, terwijl er alternatieven zijn voor vrachtvervoer. Het Modal Shift-programma wil de aantrekkelijkheid van de binnenvaart daarom breder bekendmaken binnen het bedrijfsleven en nieuwe projecten helpen realiseren.

“Modal Shift kent vele aanbieders en vragers, de potentie is groot.”

De organiserende partijen van Modal Shift zijn de Topsector Logistiek, het ministerie van IenW, de provincies en Logistieke Alliantie. Zij hebben een verantwoordelijkheid in het stimuleren van verladers en vervoerders om hun vrachtvervoer te verplaatsen van de weg naar het water. Kwartiermakers Dirk-Jan de Bruijn, Michiel Jak en Hans Bakker vormen het kernteam Modal Shift en lichten de doelen toe.

Waarom nu?

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost en Zuid-Oost waarop wij ons nu richten. Dit maakt de weg tot een minder betrouwbare vervoersmodaliteit voor vracht. Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990).

“Bedrijven maken deel uit van ketens en netwerken tussen vraag en aanbod en zij willen hun ‘merk’ veel sterker verbinden met duurzame productie en ook met duurzame mobiliteit”, zegt Bakker, die als lid van het kernteam Modal Shift het contact onderhoudt met marktpartijen die zijn aangesloten op Modal Shift of daar dichtbij zijn. “Ook de zogenaamde maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld van slijtage wegennet, geluidshinder, uitstoot en files) spelen een grote rol.  Er is nog volop ruimte op de rivieren. Dat maakt Modal Shift juist zo relevant.”

Doel

Voor de periode 2020-2025 is de ambitie om op de corridors Zuid en Zuid-Oost dagelijks 2.000 TEU van de weg naar de binnenvaart te shiften. Op de weg zien we veel containers van 2 TEU, de lange versie. Dat betekent dus dagelijks 1.000 van die vrachtwagencombinaties van de weg en 1.000 containers extra via de binnenvaart. Over die beide corridors gaan heel veel containers van en naar de haven van Rotterdam.

Wat is er nodig voor meer containers per binnenvaart?
Modal Shift is een heuse systeeminnovatie. Verschillende partijen moeten samen de uitdaging aangaan. Vervoerders hebben voldoende lading nodig om te kunnen gaan varen met volle schepen. Zij moeten dus zorgen dat meerdere partijen hun schip vullen. En verladers willen zeker zijn van voldoende ruimte en afvaarten voor hun vracht.

“Om volop te profiteren van Modal Shift, moet een vervoerder een goede lijndienst aan bieden met een hoge frequentie (van meerdere keren per dag) en betrouwbaarheid.”, aldus Jak. “Verladers staan voor een andere uitdaging: zij willen weten waar ruimte is en met wie hun vracht mee kan en wanneer. Een betrouwbare, betaalbare dienst die regelmatig vaart en die goed gevonden wordt is dus het ideaalbeeld”.

Voor wat voor bedrijven liggen er kansen?

Een breed scala aan bedrijven maakt al gebruik van de binnenvaart en  past daarom in potentie goed bij Modal Shift van weg naar water. Denk aan high-tech, voedingsmiddelen en consumentenproducten die in containers zitten of kunnen. Sommige grote bedrijven kunnen op dit gebied zélf veel organiseren. Voor MKB-bedrijven is het lastiger, omdat zij in hun eentje geen schip vol krijgen. Zij kunnen met andere kleinere bedrijven de handen ineenslaan en met hun gezamenlijke vracht een schip te vullen.

Hoe begin je en wie helpen je hierbij?
Logistiek makelaars zorgen ervoor dat alle relevante partijen worden benaderd en geïnformeerd over Modal Shift. Er worden door de overheid middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een regeling die helpt om aanloopkosten en aanloopverlies te dekken. Je hoeft niet in één keer je hele bedrijf om te gooien, maar kunt met een paar partijen in de keten een paar kleine projecten doen, om te kijken wat Modal Shift voor je bedrijf betekent en hoe je het in de toekomst kunt toepassen.

Goed onderbouwen
We weten dat voor een ondernemer aspecten als kosten, duurzaamheid, voorspelbaarheid belangrijk zijn. De logistiek makelaars kijken graag binnen de realiteit van die ondernemer naar wat er mogelijk is. Hoe staat het met de kosten en betrouwbaarheid van hun huidige transport over de weg? Hoeveel bedraagt de CO2-uitstoot van hun vervoer nu? Op neutrale wijze zetten wij die gegevens af tegen vervoer van dezelfde hoeveelheid vracht, maar dan over water. Door inzicht te verschaffen in de logistieke stromen van een bedrijf en de daarbij behorende cijfers, kunnen wij goed onderbouwen hoe en waarom Modal Shift kan bijdragen aan een grotere toekomstbestendigheid van hun bedrijf en sector.

We hebben de ambitie om voor de periode 2020 - 2025 voor de corridors Oost en Zuidoost dagelijks 2.000 TEU van de weg naar de binnenvaart te shiften.

Meer weten? Kijk op hun website of neem contact op met het secreatariaat van Modal Shift 

Op de weg zien we veel containers van 2 TEU, de lange versie. Dat betekent dus dagelijks 1.000 van die vrachtwagencombinaties van de weg en 1.000 containers extra via de binnenvaart. Over die beide corridors gaan heel veel containers van en naar de haven van Rotterdam.

De voordelen

  • Bedrijven maak deel uit van een keten tussen vraag en aanbod en verbinden hun merk met duurzame productie en duurzame mobiliteit
  • Financiële compensatie
  • Efficiënte logistieke organisatie (mbv logistiek makelaars)
  • Geen vertragingen door grootschalig onderhoud aan de weg
  • Minder maatschappelijke kosten (slijtage wegennet, geluidshinder, files)
  • 50% minder CO2-uitstoot in 2030
  • 95% minder CO2-uitstoot in 2050
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.