Afspraken BO MIRT 2019

De Topcorridors hebben een belangrijke opdracht gekregen van het BO-MIRT 2019: 'De gezamenlijke corridorpartijen werken aan een lange termijn agenda voor Corridorontwikkeling Oost en Zuidoost om zodoende de corridors te verduurzamen en de doorstroming en flexibele uitwisselbaarheid van de modaliteiten water, wegen en spoor te bevorderen. Daarbij is de inzet onder andere gericht op het selectief versterken van de bovengemiddelde knooppunten en het vergroten van uitwisselbaarheid van goederenstromen tussen modaliteiten op deze knooppunten. Daartoe wordt in 2020 een gezamenlijk budget verkend, gekoppeld aan een lange termijn agenda voor corridorontwikkeling Oost en Zuidoost.'

Lees meer

Behalve het opstellen van deze Toekomstagenda Corridorontwikkeling zijn er ook andere afspraken gemaakt tijdens het BO-MIRT. Lees hier de lijst met besluiten en voortgang van de acties. 

Cookie-instellingen